സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 43,750,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 175 Cent
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Vakathanam
Contact Number : +91 88485 02033
Person Name : Jyothi (Owner)
Property Description : 175 സെനറ്റ് വസ്തു വില്പനക്ക് (50+125). കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വാകത്താനം വില്ലേജിൽ നാലുന്നാക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തു. പ്ലോട്ടുകൾ ആയിട്ടും കൊടുക്കും.. 10 സെന്റിന് മുകളിൽ.

മൊത്തമായും അല്ലാതെയും കൊടുക്കാം. സെന്റിന് 2.5 ലക്ഷം

Send Enquiry