സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Villas For Sale

Price / വില: 6,800,000

District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Tirur
Contact Number : +91 94472 01327
Person Name : Shaji (Owner)
Property Description : തിരൂർ കോഞ്ചേരി റോഡ് 5,5 സെന്റ്‌ 5 സെന്റ്5,4സെന്റ്‌ 2050 2000 2075 sq 3 വില്ലകൾവില്പനക് 68 72 73
Send Enquiry