സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN MANNARKKAD

Price / വില: 8,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 32 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Mannarkad
Contact Number : 96057 74455
Person Name : Sulaiman (Owner)
Property Description : പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ഹൈവെ യോട് ചോർന്ന് 32 സെന്റ് സ്തലം ഇടക്കുറുശ്ശി കരിമ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്തലത്താണ്... 32 .. സെന്റ് സ്തലം ആണ് സെന്റിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ
Send Enquiry