സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE IN MUVATTUPUZHA

Price / വില: 1,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Muvattupuzha
Contact Number : 99477 02696
Person Name : Shanavas (Owner)
Property Description : 5 സെൻറും വർക്കവീട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ Sale ന്
Send Enquiry