സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE KODANNUR

Price / വില: 3,300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1000 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Kodannur (CT)
Contact Number : 099462 57119
Person Name : Ranjith V A (Owner)
Property Description : Kodannur 

5cent 

1000sqft

3bedroom

33lakh

9946257119

8943195507

Send Enquiry