സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE IN KOOTTILANGADI

Price / വില: 5,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 14 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2500 Sq.feet
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Koottilangadi (CT)
Contact Number : 075103 33125
Person Name : Ali Kunnumpuram (Owner)
Property Description : സൂപ്പർ ഇരു നില വീടും സ്ഥലവും വില്പനക്ക്      മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ                 

  കൂട്ടിലങ്ങാടി പള്ളിപ്പുറം

 2500 SQFT ഉള്ള വീട്

 സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കുറഞ്ഞ ദൂരം മാത്രം

 VIP ഏരിയ ഗവണ്മെന്റ് ഉദോഗസ്ഥന്മാരും ഉള്ള സൗഹാർദ അന്തരീഷമുള്ള സ്ഥലം

തെങ്ങുകൾ ഉണ്ട്

 മുറ്റം വരെ നല്ല റോഡ്

പുതുക്കി പണിത പുതിയ വീടാണ്

 വെള്ളം വറ്റാത്ത കിണർ ചുറ്റുമതിൽ

 14 (പതിനാല് ) സെന്റ് സ്ഥലം

ചോദിക്കുന്ന വില 58 ലക്ഷം രൂപ

വില കൈവിലക് ഇരുന്നാൽ വളരെ കുറച്ചു തരും

Please Contact : 917510333125...918136825665

Send Enquiry